Vestbyen skole får prisen for prosjektet #spreleseglede. Det inspirerende prosjektet har ført til stort engasjement for lesing blant elevene, en markant økning i antallet lånte bøker, og oppmerksomhet om skolen og prosjektet langt utenfor skolens område.

Med skolebibliotekar Merete Haagensen Doksæter i spissen har ansatte og elever ved skolen vært med på å friske opp biblioteket, formidle litteratur og markere leseglede gjennom #spreleseglede på Facebook og Instagram.

Prisen som består av diplom og gavekort på bøker på kr 5000 deles ut under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger 20. mars.

 

Juryens begrunnelse

«Prosjektet #spreleseglede synliggjør et sterkt ønske om å øke lesegleden for alle skolens elever. Det gjøres gjennom tilgjengelighet til et bredt utvalg av bøker, inspirerende bibliotekmiljø, spennende elevoppdrag og kommunikasjon på sosiale medier. I prosjektet har skolebiblioteket fått en synlig og sentral rolle i den pedagogiske virksomheten. Prosjektet tar innover seg at mengde og fritidslesing påvirker elevenes lesemotivasjon og leseferdigheter. #Spreleseglede bygger på viktige prinsipper som elev- og foreldreinvolvering, langsiktighet og tverrfaglig tenkning. Deltakelsen på sosiale medier er en idé som skaper nysgjerrighet og engasjement for lesing utover skolens domene, og den bidrar også positivt til  skolens identitet,» skriver Lesesenterets jury i sin begrunnelse.

Juryen består av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

 

Om Leseprisen

Leseprisen deles ut hvert år av Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, til skoler eller barnehager som har gjennomført et særlig godt leseprosjekt. Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing. Lesesenteret ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være, og å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Prisen består av et diplom og et gavekort på bøker på kr 5000.