• Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

På tilskuddsordningens nettside vil du finne mer informasjon om krav til søknad og regelverk.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Morten Sommer
Tlf 95 85 81 73 
morten.sommer@namsos.kommune.no