Namsos kommune er av NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) pålagt å utbedre dam Havikvatn med hjemmel Damsikkerhets Forskriften.

Dammen skal forsterkes med ny betongpåstøp på vannsiden av dammen. Denne vil bli 0,5m høyere enn dagens dam.

Flomløpet skal utvides fra 2m til 4m bredde. Gangbane langs dam blir som før, men med ei trebru over flomløpet.

Det skal fjernes endel vegetasjon langs med dam som skal deponeres på kommunens grunn, på utsiden av lysløypetrasèen. Arbeidet skal være ferdig før desember i år, hvor da vannspeilet skal opp igjen til normalnivå pr. 31.01.2016

Det må påregnes endel trafikk langs lysløypetrasè etter fra 1.august og til 1.desember. Lysløypetrase skal benyttes for transporter av mannskap og mindre materiell, og denne skal forsterkes med pukk og grus på steder som ikke bærer mindre kjøretøy. Ferskbetong skal flys opp med helikopter, hvor opplasting vil skje ved Namsos Skisenter.

Namsos bydrift