Siden vintrene ser ut til å bli noe mildere og kortere, mener man at det er rom for å senke standarden på vintervedlikeholdet i sentrum.

Kravet til ferdig gjennombrøyta gater i sentrum er nå kl.0800 på hverdager, kl.0900 på lørdager, mens tidsfristen for søndager og helligdager er innen kl. 1000

Kommunalteknikk og eiendom