På flyttefot til Namsos?

Her har vi samlet litt praktisk informasjon som kan være nyttig hvis du er ny i Namsos kommune. Vi har lagt linker til tjenester som kan være aktuelle når du er på flyttefot.

Har du spørsmål vedrørende kommunens tjenestetilbud eller ønsker generell informasjon om Namsos kommune, kan du kontakte Servicekontoret på tlf. 74 21 71 00 eller via mail: postmottak@namsos.kommune.no

Tjenester fra Namsos kommune:

Jobbsøker?

Namsos kommune lyser ut ledige stillinger via kommunens nettside og via stillingsannonser i aviser. Dette gjelder også sommerjobb for unge arbeidstakere.

Dersom du søker arbeid i distriktet kan du få informasjon om ledige stillinger og hjelp til å søke jobb hos NAV arbeid (tidligere Aetat). Ønsker du å besøke vårt lokale NAV kontor finner du det i Søren R. Thornæs veg 11 i Namsos, adresse og kontaktinformasjon

Navs nettsider har en godt utbygd tjenestemeny:

Arbeidssøker fra EU-land
NAV har egen jobbsøkeside på internett med engelsk informasjon for beboere fra EU-land: Living and working in Norway

For å få godkjent utdanning fra utlandet bør du sjekke med Nokut (nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) , hva som kreves, og hvordan din utdanning vurderes.

I mange tilfeller er det påkrevd med arbeids- og oppholdstillatelse. På nettsidene til utlendingsdirektoratet - UDI finner du informasjon om dette.

Næringsdrivende?

Namsos er handelsby nummer en i Nord-Trøndelag og Namsos-kjøpmennene ligger på omsetningstoppen i fylket. Dette gir et rikt utvalg av varer i mange forretninger og kjøpesenter. Likeså et koselig kafèmiljø, flere restauranter, pub, hotell og overnattingssteder. NA Namdals-Avisa har sin redaksjon i Namsos.

Næringslivet ellers er bredt sammensatt med bl.a. trelastindustri, bygg- og anlegg, transport, metallindustri, grafisk industri, næringsmiddelindustri, havbruk, forskning og primærnæringer. En ny sentrumsnær dypvannskai med ledige bakarealer er på plass.

Fra Namsos kan næringslivet nå markedene lettvint enten det benyttes bil, bane, båt eller fly, og infrastrukturen som hører med i byen, gjør det lett å drive næringsvirksomhet i Namsos. I tillegg har næringslivet i Namsos god tilgang på offentlige virkemidler for å starte næringsvirksomhet.

Vi har arealene, infrastrukturen og virkemidler som bidrar til at etablerere får en myk start. Den mest generelle ordningen er at Namsos-bedrifter nyter godt av en lav arbeidsgiveravgift - 5,1% - mot bortimot det tredobbelte i andre strøk av landet.

Det er også dette som kostnadsmessig betyr mest for den enkelte bedrift.
Både med tanke på arealer og bygg har kommunen forsøkt å legge tingene best mulig til rette for at Namsos kan være en attraktiv kommune å etablere seg i. Namsos kommune tilbyr industri- og næringslokaler gjennom Namsos industribyggeselskap. Mange benytter seg av muligheten til å leie bygningene i en oppbyggingsfase av firmaet. Dette betyr ikke at kommunen subsidierer husleien, men med leid lokale kan bedrifter konsentrere seg om å produsere og investere i utstyr og markedsføring, noe som er viktig for mange i oppstartingsfasen". Det er næringssjefen som på denne måten slår fast at Namsos bør være interessant med tanke på etablering av næringsvirksomhet.

Kontakt Midtre Namdal samkommune, Utvikling, for nærmere opplysninger på tlf. 74 21 81 40, e-post: postmottak@namsos.kommune.no, eller gå inn på Utviklingskontorets hjemmeside.

Student?

Videregående skole i Namsos

Tilbud til hybelboere I Namsos

Introduksjonsprogram for førstegangs hybelboere ved Olav Duun videregående skole og HINT som består av informasjon og guidet busstur i Namsos og omegn. Programmet arrangeres hvert år ved skolestart.

Høgskoleutdanning i Namsos

Grand studentboliger
Grand ligger sentralt i Namsos, omtrent 10 minutters gange fra Nord universitet, studiested Namsos.
Mer informasjon

Turist?

Turistinformasjon - Midtre Namdal samkommune

Telefon: + 47 909 77 800
Adresse:
Samlokalisert med Namsos Kino og Rock City Opplevelsessenter
Sverres gate 35, 7800 Namsos

E-post: turistinfo@midtre-namdal.no

Se også: www.visitnamdalen.com for mer informasjon, som finnes på norsk, engelsk og tysk.

Eller vår brosjyre på nett: norsk, english, deutsch