Dette er endringene: 

  • Envegs kjøreretning i Emil Astrups veg fra Olav Duuns veg til Coop prix, dette er omvendt kjøreretning fra i fjor. Gjennomføring blir forbudt, noe som betyr at brukere av vegen skal stoppe en plass undervegs og vegen skal ikke brukes som gjennom- /omkjørinsveg.
  • Entydig skilting til envegskjøring i Hildrums allé.
  • Anbefalte drop- /henteplasser for 1. og 2. klasse (nær SFO, derfor Emil Astrups veg).
  • Anbefalte drop- /henteplasser for 3. til 7. klasse (ovenfor skolen).