Drift har vedtatt å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn/høring:

Privat reguleringsplan ”Fylkesbilkvartalet – Verftsgata, Havnegata, Namsegata og Kapteingata”, datert 20.04.12 og bestemmelser av samme dato med endret § 4.1, § 4.2.1 og § 4.2.8 etter vedtak i Drift.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 06.06.12 - 01.08.12. Frist for å komme med uttalelse til reguleringsplanen er den 01.08.12.

Uttalelser kan sendes til Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos eller på e.post til postmottak@namsos.kommune.no


Melding om vedtak med saksfremstilling
Forslag til reguleringsplan datert 20.04.12
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 20.04.12
Planbeskrivelse datert 20.04.12
ROS-analyse datert 01.04.12
Geoteknisk rapport datert 10.11.11
Analyse av elementer i planforslaget
Skisseprosjekt