Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte 11.11.2015 å legge ut privat forslag til reguleringsplan "Klingenbergvegen" for  offentlig ettersyn, i perioden 20.11.2015 – 06.01.2016.

Plandokumenter:

Det er satt en frist til 02.06.2016 til å komme med uttalelse til planforslaget.
Uttalelser sendes til Namsos kommune, Postboks333 - Sentrum, 7800 Namsos, eller på e-post til postmottak@namsos.kommune.no

Vår ref. 2015/2440–15 bes oppgitt ved henvendelse.