Planen er i tillegg til her på hjemmesiden lagt ut ved kommunens Servicekontor i Abel Margrethe Meyers gt. 12 og på teknisk etat i Carl Gulbransons gt. 4.

Saksdokumenter
Melding om vedtak
Oversiktskart
Forslag til reguleringsplan datert 25.04.16
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.04.16
Planbeskrivelse datert 28.04.16
Illustrasjonsplan datert 25.04.16
Uttalelser til varsel om oppstart
Uttalelse fra Bangsund vel