Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte 23.09.2015 å legge privat "forslag til reguleringsplan for "Fjellbu" i Namsos kommune"  ut til offentlig ettersyn i perioden 30.09.2015 – 11.11.2015.

Dokumenter i saken:

Det er satt en frist til 11.11.2015 til å komme med uttalelse til planforslaget.
Uttalelser sendes til Namsos kommune, Postboks333 - Sentrum, 7800 Namsos, eller på e-post til
postmottak@namsos.kommune.no