Reguleringsplan for "Trettvikberga steintak"

Drift vedtok i møte den 18.04.12 å legge forslag til reguleringsplan for ”Trettvikberga steintak” ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 23.04.12 – 04.06.12. 
 
Uttalelser til planforslaget sendes til Namsos kommune, Postboks 333, Sentrum, 7800 Namsos eller på e-post til postmottak@namsos.kommune.no, innen 04.06.12.
 
Dokumenter i saken finner du her: