Drift har vedtatt å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn/høring:
 
 
Privat reguleringsplan ”Spillumsåsen boligområde”, datert 20.01.12 med bestemmelser av samme dato, sist revidert 21.02.12 etter vedtak i Drift.
 
 
Planen ligger ute i perioden 26.03.12 – 07.05.12. – Frist for å komme med uttalelse til planen er den 07.05.12.
 
 
Planen er utlagt ved kommunens Servicekontor, Abel Margrethe Mayersgt. 12, Namsos, Teknisk etat, Carl Gulbransonsgt. 4, Namsos og på kommunens hjemmeside: