Planportalen vil etter hvert gi deg en samlet oversikt over Namsos kommunes vedtatte planer.

Kart Allskog

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen: oppstart av reguleringsplaner, reguleringsplaner til høring og vedtatte reguleringsplaner.  Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering.