En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og eventuelle hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

informasjon - Søke om omsorgsbolig

Kontaktinformasjon Klingkorsen omsorgsboliger

  • Klingenbergveien 6, tlf. 904 09 677         
  • Skogtun, tlf. 902 75 232
  • Åkertun , tlf. 902 70 942

Avdelingsleder Anne Marit Rødhammer, tlf. 906 16 243

Kontaktinformasjon for Sentrum omsorgsboliger

  • Hovednummer til Bofellesskapet, Jorunn Ekkers v. 5A, tlf. 952 69 936
  • Bolig, Ludvig Kristensen Daas veg 8, tlf 906 45 794
  • Johan Wiiks veg 14/23 (Svingen), tlf. 954 61 083
  • Johan Wiiks vei 23, tlf. 971 24 392
  • Mørkvedtunet 22, tlf. 971 24 309
  • Mørkvedtunet 24, tlf. 971 24 309

Marit Annie Fiskum, fagansvarlig bofellesskapet, tlf. 402 46 182

Geir Øyvind Fjær, avdelingsleder, tlf. 900 91 413