Brannsjefene minner om at brann og eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, inneholder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15.april – 15.september. Det er lov til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, man er selv ansvarlig for denne vurderingen.

Brannvesenet vil løpende vurdere behovet for forbud mot all bruk av åpen ild, basert på skogbrannindeksen, nedbørsmengder, vindforhold og eventuelle hendelser.

 

Brannsjefene i:

Fosnes, Namsos, Flatanger, Vikna, Leka, Namdal brann- og redning, Nærøy og Namsskogan