Barnevernsbarn som før 1. januar 1993 opplevde omsorgssvikt eller overgrep under barnevernets omsorg kan søke Namsos kommune om oppreisningsordning.

Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring og/eller annen dokumentasjon klargjør at de før 1.januar 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem.

I søknaden bes du opplyse plasseringsted, tidspunkt samt hvorfor du søker oppreisning.
Søknadsfrist er satt til 1.april 2013. Oppreisningsordningen opphører fra denne dato.