I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan for Rock Garden og parter i forhandlingene er Namsos kommune og Credo Eiendom AS.

Formålet med avtalen er å avklare fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendig offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg og felles areal.