På vegne av grunneier Henry Jostein Hatland kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av gnr 60 bnr 3 på Hoddøya i Namsos kommune, j.fr. vedlagte oversiktskart og kartskisse som viser omfang. Formålet med planarbeidet er å legge til rette bygging av 4 fritidsboliger.

Oppstart av reguleringsplaner
Kart
Plankart