Faste medlemmer:

Hilmar Klingen, AP
Anne Strøm Bjøru, AP
Olav Skaret, AP
Norun Kjelbotn Larsen, AP
Christin Navarsete Lie, AP
Tom Knobloch, SV
Mona Fossland, SV
Jørund S. Sandnes, H
Sissel Duun Kvalstad, H
Arnt Ivar Jakobsen, V
Magnus Wester, Frp

Vararepresentanter:

Jarl Olav Andreassen, AP
Victor Johannes Valderaune, AP
Else Marit Nilsen, AP
Karin Othelie Laukøy, AP
Ann-Christin Pedersen, AP
Fridtjof Tangen, AP
Marit E. Haukø, AP
Kjersti Tommelstad, SV
John Patrick Lado, SV
Ingvild Kaspersen Torvin, SV
Jonathan Kaleba, SV
Alf Brynjar Rødli, H
Anne Ramstad, H
Arne Isak Aursand, H
Hege Bjørgum Skillingstad, H
Geir Olav Knappe, V
Anne Cecilie Holm, V
Øystein Løfsnes, V
Olav Andreas Larsen, Frp
Toini Beathe Flakk, Frp
Jeanette Iren Aakervik, Frp