Ordfører Arnhild Holstad
Ordfører Arnhild Holstad

Som ordfører er min oppgave å være ombud for alle kommunens innbyggere. Derfor ønsker jeg at dere tar kontakt. Du kan ta kontakt  på flere måter:

Som innbygger kan du ta opp det du måtte ønske, og jeg lover å lytte.

Ha en fin dag!

Mvh
Arnhild Holstad
Ordfører

Avtaler i uke 4

Mandag 21.1.:

Møte i fokusgruppe digitalisering, Nye Namsos

Møte i helsekomiteen i Namdal regionråd

Gruppemøte

 

Tirsdag 22.1.:

Besøk av barn fra Solvang barnehage

 

Onsdag 23.1.:

Møte mellom regionrådene i nordre Trøndelag og Nord universitet, Levanger

 

Torsdag 24.1.:

Møte i RSA Trøndelag, Levanger

Møte med ordførerne  i Tana, Lærdal og Lyngdal om nasjonalt villakssenter, Værnes

 

Fredag 25.1.:

Arbeidsseminar nasjonalt villakssenter, Værnes

Skolering om heltid, Værnes

 

Lørdag 26.1.:

Strategiseminar for styret i Nye Namsos Ap

 

Søndag 27.1.:

Listesamling Nye Namsos Ap