Ordfører Arnhild Holstad
Ordfører Arnhild Holstad

Som ordfører er min oppgave å være ombud for alle kommunens innbyggere. Derfor ønsker jeg at dere tar kontakt. Du kan ta kontakt  på flere måter:

Som innbygger kan du ta opp det du måtte ønske, og jeg lover å lytte.

Ha en fin dag!

Mvh
Arnhild Holstad
Ordfører

Avtaler i uke 21

Mandag 20.5.:
Møte i arbeidsgruppe arbeidsgiverpolitikk i Nye Namsos
Møte i AU, Namdal regionråd i Grong
 
Tirsdag 21.5.:
Møte i valgstyret, Nye Namsos
Formannskapsmøte
Valgkampmøte, Nye Namsos Arbeiderparti
 
Onsdag 22.5.:
Åpne konferanse om rus og psykiatri i Namsos
 
Torsdag 23.5.:
Fellesnemnd Nye Namsos, Namdalseid
Kommunestyremøte på Namdalseid 
 
Fredag 24.5.:
Eiermøte i NTE, Kuben i Grong
Generalforsamling i NTE, Kuben i Grong
 
Lørdag 25.5.:
Vielse