Namsos kommune har mottatt varsel om oppstart av regulering og utlegging av planprogram "Otterøy gravlund".

Formålet med reguleringsplanen er å avsette areal til nye gravsteder i et 60 års perspektiv. I tillegg ønskes regulert ny felles parkeringsplass for ca. 30 biler.