Dette er regulert i forurensingsforskriften kap.15A.

Matavfall er en ressurs og ikke et avfall. Ved levering i matavfallsposer via den vanlige avfallshåndteringen brukes det f.eks. til produksjon av kompost og gass og er da en del av ett bærekraftig kretsløp.

Dette skjer i ett stort, midtnorsk komposterings- og/eller biogassanlegg i Verdal. Matrestene blir i hovedsak omdannet til jordprodukter.

For driften av avløpssystemene i Namsos kommune har dette også stor betydning. Matavfall sammen med fett, er et økende problem som gir utfordringer og økte kostnader for driften av avløpssystemet, noe som igjen slår ut på de kommunale avgiftene.

Nye matvaner med økende bruk av matoljer, gjør at mere fett slippes ut i avløpssystemet. Istedenfor å slippe fettet direkte ut i vasken, anbefaler vi at beholderen/kokekaret med flytende fett/olje settes kjølig en stund til det herder og det kan da skrapes ned i matavfallsposen. For enkelte virksomheter gjelder også krav om fettutskiller og her er det viktig med løpende vedlikehold av disse.

Ta gjerne kontakt med Svein Storø, avdelingsingeniør VA, kommunalteknikk, tlf. 920 45 401 hvis det er spørsmål til dette.