Bålbrenning

Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.

Bålforbud
Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.

Slokking
Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.

Badeplasser

Gullholmstranda er et kommunalt friområde like nord for byen. Stranda er ideell for barn, og området har gratis toalett.

Badekulpen på Spillum. Anlagt badekulp ved Namsenfjorden. Sandstrand og volleyballbane.

Badeplass, minigolf, kano- og pedalbåtutleie på Høknesøra: Kontakt resepsjonen på Namsos Camping for utleie.

Høknesøra er området rundt Namsos Camping og ligger skjermet bak rullebanen. Vannet holder litt høyere temperatur enn elva/sjøen utenfor. Stier egnet for rullestolbrukere, kiosk og toalett på campingplassen. Campingen har også sykler og dresin til leie. Dresinene brukes på de nedlagte togbaneskinnene som går fra campingen til Namsos sentrum og motsatt vei, til Skage i naturskjønne omgivelser.

Kalvøya friluftsområde på Bangsund. Langgrunne strender, gratis toalett. Stranda er tilrettelagt for fiske fra land.

Innendørs badeanlegg

  • Bangsund samfunnshus, svømmebasseng
  • Oasen, svømmeanlegg
  • Otterøy skole, svømmebasseng

Friområder

Namsos kommune har en vakker og variert natur som gir muligheter til alle som ønsker ut på tur. Det er turløyper langs asfaltert veg og i fjellet og avstanden til fisketurer ved sjøen og ved fjellvatn er kort.

Namsos har to statlig sikrede friluftsområder, Høknesøra og Gullholmstranda.

Sykkel

Mulighetene for sykling er absolutt til stede i Namsos. Det er blant annet laget et sykkelkart som viser sykkelløyper og traseer nært Namsos sentrum. Det viser mulighetene med utgangspunkt fra Namsos sentrum, alt i fra Brurunden, Bymarka, Vemundvik, Skage, Bangdalen og Bangsund.

Namsos/Fosnes er et godt utgangspunkt for øyhopping på Namdalskysten eller som start på Kystriksveien pr. sykkel. Det er laget en sykkelguide for strekningen fra Steinkjer til Leka eller Nordlandsgrensen på Heilhornet. Det finnes også en nedlastbar PDF-fil som beskriver hele turen fra Namsos til Bodø inkludert "det meste av det beste" og øyhopping på Namdals- og Helgelandskysten. Besøk: Kystriksveien/sykkel

På sykkel - Øyhopping på Namdalskysten

Andre turforslag:

Sykkel-weekend: Namsos - Jøa - Abelvær - Rørvik
For rutetider se hurtigbåten M/S Foldafjord eller ta kontakt med turistinformasjonen.

Rundtur Namsos - Rørvik
Ta hurtigbåten M/S Foldafjord til Rørvik. Sykle fv770 fra Rørvik. Etter 8 km, ta av fv769 og sykkel "yttersida" om Varøya og Strand. Følg fv769 mot fergeleiet på Hofles. Avstand: Rørvik - Hofles: 26 km. Fergeoverfart: ca. 25 minutter.

Etter ca. 3 km etter ilandstigning finner du Sminesset fornminnesti, godt merket med bilder og informasjon.

Da gjenstår en fin halvdagsetappe fra Salsnes til Namsos.
Avstand: Hofles - Namsos: 55 km

Dresinsykling på nedlagt jernbane

Sørenget skole – Leirvika eller Duna: Ta av fra fv769 nord for Vemundvik i Namsos. Parkering på skolen. Sykle langs fjorden på grusvei i idylliske og fredelige omgivelser. Flott rasteplass med grillsted og benker under enden av andre brua etter ca 10 km. Ta av mot Leirvika. Ta til venstre i neste kryss og sykle ned til sjøen på Leirvika eller fortsett til Foss og Røyklibotn på bomveg (kun biler må betale). Alternativt velger du å fortsette langs fjorden mot Duna. I enden av veien er det fint å raste ved elvemunningen. Sørenget – Duna utgjør ca. 17 km en vei.

Padling i Midtre Namdal

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og kommunene Namdalseid, Flatanger, Fosnes og Namsos. Det er tilrettelagt 15 padleruter som er klassifisert og kartlagt. I tillegg er det laget 4 info-skilt som er plassert på strategiske rasteplasser.

Mer informasjon 

Bymarkas venner

Bymarkas Venner er en interesseforening for brukerne av Namsos Bymark og skal være med å legge til rette for friluftsliv for allmennheten i Namsos Bymark året rundt.

Bymarkas venner skal være et bindeledd mellom brukerne, Namsos kommune, grunneierne og andre rettighetshavere av Bymarka. I saker som angår Namsos Bymark skal Bymarkas venner være høringsinstans.

Bymarka i Namsos er unik! Her har vi tumleplass for små og store, sommer som vinter. Du kan gå eller løpe, du kan bade, fiske, sykle og gå på ski i et flott stykke Namdalsnatur som faktisk ligger "rett utenfor stuedøra di".

Mer informasjon og kontaktinformasjon

Statskog - jakt - fiske - hytter mm

På nettsidene til Statskog kan du blant annet finne informasjon om:

Inatur.no - jakt - fiske - friluftsliv

Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter i norsk natur.

  • Fsikekort
  • Småviltjakt
  • Storviltjakt
  • Hytter til leie
  • Laksefiske
  • Turtips

Nord-Trøndelag Turistforening (NTT)

Som en del av DNT, arbeider Nord-Trøndelag turistforening for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv . 

Hjemmeside