Parkering

Kontaktinformasjon:

Kommunalteknikk og eiendom

Leder Nils Hallvard Brørs
Besøksadresse: Carl Gulbransons gt 4
Postadresse: Pb 333 Sentrum, 7801 Namsos

Vi forvalter offentlige parkeringsplasser i Namsos, samt privat parkering i området som tilhører Sykehuset Namsos.

Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikanter.

Den offentlige parkeringsordningen i Namsos er organisert med parkeringssoner, langtids avgiftsparkering, kort- og langtids gratisparkering.

Parkeringsområdet ved sykehuset er organisert i avgiftsparkering, korttids gratis parkering og parkering mot ulike parkeringstillatelser i form av parkeringsoblat (Servicebiler, tjenestebiler HNT, ansatte).

Vi gjør oppmerksom på at etter 01.01.2017 gjelder betalingsplikt for elbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser (gjelder også ladeplasser), samt avgiftsbelagte parkeringsplasser ved Sykehuset Namsos. Det betales som for vanlig bil.

2017-03-01
Tips en venn Skriv ut