Planer, rapporter, retningslinjer, budsjett

2013-01-21

Kommunal planstrategi 2015-2016

Etter revideringen av plan og bygningsloven i juni 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner utarbeide en planstrategi i løpet av det første året i hver ny kommunevalgperiode.

Planstrategien er ikke en plan, men et “planleggingsverktøy”. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne, men den skal vurdere interne og eksterne utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og vise strateger som kan bidra til en positiv utvikling for kommunen og for samfunnet.

2015-08-24
Tips en venn Skriv ut