Planer, rapporter, retningslinjer, budsjett

Planportal/høringsportal 

 

Generelt

Kommunal planstrategi 2015-2016

Økonomi

Årsregnskap 2014

Årsregnskap 2013

Handlingsprogram 2013-2016med budsjett 2013

Årsregnskap 2012

Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011 - forslag

Handlingsplan med økonomiplan 2010- 2013 og budsjett 2010

Handlingsplan med økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009

Handlingsplan med økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008

Årsregnskap 2007

Årsregnskap 2006

Handlingsplan med økonomiplan 2007-2010:

Årsberetninger

2013-01-21

Kommunal planstrategi 2015-2016

Etter revideringen av plan og bygningsloven i juni 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner utarbeide en planstrategi i løpet av det første året i hver ny kommunevalgperiode.

Planstrategien er ikke en plan, men et “planleggingsverktøy”. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne, men den skal vurdere interne og eksterne utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og vise strateger som kan bidra til en positiv utvikling for kommunen og for samfunnet.

2015-08-24
Tips en venn Skriv ut