• Hemnafjellet fra Botnfjellet

  Vedtatt planstrategi for Nye Namsos

  Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Lund Krets har valgt å gå sammen om å danne en ny kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunen skal hete Namsos, og vil ha om lag 15 300 innbyggere ved sammenslåingstidspunktet. Politikerne i fellesnemnda har vedtatt et styringsdokument for sammenslåingen. I styringsdokumentet er arbeidet med å slå sammen kommunene vedtatt organisert som et program, med flere delprosjekter med felles overordnet mål.

 • Logo Nye Namsos

  Har du sagt din mening? - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

  Fellesnemnda har vedtatt at utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes. 

  Fellesnemndas forslag til planprogram, er også lagt ut til offentlig høring på servicekontorene i Namsos, Namdalseid og Fosnes og på Lundstua. Forslaget blir liggende til 15. mars 2018. Høringsfrist 15.3.2018. Forslag til planprogram skal behandles av Fellesnemnda 6. april.

 • Namsos by

  Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2019

  Rådmann Ketil Sørvigs budsjettforslag for 2018 er klart. Her kan du lese hvordan pengene i Namsos kommune foreslås brukt de neste år. 

  Se vår nye budsjetthjemmeside med alle tall og budsjettet på 1-2-3

 • Namsosbrua

  Velkommen til Namsos kommunes planportal!

  Portalen er todelt og  inneholder en høringsportal som åpner for elektroniske høringer/offentlig ettersyn og en planportal som skal inneholde gjeldende planer i kommunen m.m.