• Namsosbrua

    Velkommen til Namsos kommunes planportal!

    Portalen er todelt og  inneholder en høringsportal som åpner for elektroniske høringer/offentlig ettersyn og en planportal som skal inneholde gjeldende planer i kommunen m.m.