Namsos kontrollutvalg

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner.

2017-02-27
Tips en venn Skriv ut