Namsos kommune har kommet langt med arbeidene med å legge vannledning fra Langøra til Fjær og Reitan, og er nær ferdig med rørarbeidene midtvegs i september.

Arbeidene med høydetank på Fjær pågår, hvor bunnplate og ventilkum støpes i neste uke. Høydetanken monteres i oktober ca. 5 uker etter bunnstøp. Dette for at fuktinnholdet i betongen skal bli lavere og membran kan smøres på og få godt feste.
 
Pumpestasjon for vannanlegget plasseres ved Langøra og blir levert første uka i oktober.
 
Oppfylling av høydetank og utprøving av pumper og ventiler er planlagt til slutten av oktober.
Etter utført utvask og desinfisering er anlegget klart til bruk i november.
 
Prosjektet gjennomføres av Namsos kommune v/ bydrift