Tor Jørgen Olsen 
Tove Nyborg 
Alf Rødli
Jan Ivar Bentsen
Ole Jørgen Dekkerhus
Andreas Nilsen
Terje Adde
Helge Guntvedt
Anita Iversen
 
Leder: Tor Jørgen Olsen
Nestleder: Jan Ivar Bentsen
Møtesekretær: Marit Grøtan