Hvem kan få tilbudet?

Rask psykisk helsehjelp er et korttids lavterskeltilbud til deg over 16 år med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer.

Målet med behandlingen

Du skal oppleve at du mestrer hverdagen, får det bedre og mindre symptomer.
 

Hva består tilbudet av?

Tilbudet består av kurs, veiledet selvhjelp eller samtaleterapi, basert på en kognitiv behandlingsmodell.
 

Kort ventetid

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. 
 
Hver tirsdag har vi teammøte hvor alle henvendelser blir vurdert. 
Vi prøver å kontakte deg i påfølgende uke. 
Dersom tilbudet vårt ikke er aktuelt vil du få veiledning om eventuelle andre tilbud.
 

Hva er veiledet selvhjelp?

Systematisk samarbeid med deg ved hjelp av nettbasert selvhjelpsprogram, hvor du kan få økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.
 

Kurs

Det blir avholdt regelmessige kurs som er lagt opp til undervisning om kognitiv terapi og hvordan forstå og håndtere angst, depresjon og søvnvansker. Du velger selv om du vil dele noe på kursene eller komme med innspill.
 

Korttids individualterapi

Her får du samtaler med behandler hvor dere sammen definerer mål og innhold. I gjennomsnitt inneholder korttidsterapi 6-8 samtaler.
 
Vi anbefaler de fleste om å starte med mestringskurs, gruppeterapi eller veiledet selvhjelp. Hvilke av tilbudene som kan passe for deg vurdere vi sammen med deg.
 

Hva koster det?

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.
 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 95 90 78 00.
Telefontid: tirsdager og fredager kl. 09:00- 12:00
Hvis du ringer utenom telefontid kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg tilbake. Legger du ikke igjen beskjed vil du ikke bli kontaktet.
 
Du kan også ta kontakt på epost: raskpsykiskhelsehjelp@namsos.kommune.no
 

Følg oss på Facebook