Det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevannforskriften fra januar 2017.

Du finner informasjon om hvordan du registrerer små vannforsyningssystem på Mattilsynet sine hjemmesider