Arbeidet med å innføre E-resept i Nord-Trøndelag starter 30.05.2012.

Innføring av E-resept, som betyr elektronisk resept, medfører at alle apotek, bandasjisten og legekontorene i Namsos  vil ekspedere  e-resept fra denne dato eller så snart de har gjort nødvendige forberedelser.

E-resept er kort fortalt:
·         Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden fra legen.
·         Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
·         Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato ved uthenting på apotek og hos bandasjisten.  
·         E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 
 
Brukere av helse- og omsorgstjenesten i Namsos kommune som har Multidose vil inntil videre ikke bli berørt av E-resept ordningen.  
 
For nærmere informasjon: