Riv rasket eller bevar kulturarven?

Samfunnshuset i Namsos – Hva ønsker vi med samfunnshuset?

Hva: Åpent møte med debatt.
Hvor: Festsalen i Namsos Samfunnshus
Tid: Onsdag 13.september kl. 18.00

Kl. 18.00: Velkommen inn
Kl. 18.15: Omvisning i bygget ved Arkitekt Espen Aursand
Kl. 19.00: Velkommen ved Ordstyrer Robert Øfsti;
for Fortidsminneforeninga i Nord-Trøndelag.

Namsos samfunnshus

Innledere:

Jakob Bjerkem, Nord Trøndelag kulturvernråd:
Forsamlingshusa, - vår demokratiske kulturarv

Sverre Flack, Prof. i arkitektur NTNU:
Om etterkrigsarkitekturen og samfunnshuset spesielt

Ketil Sørvig, Rådmann Namsos:
Samfunnshuset som arbeidsplass på godt og vondt

Marion Fust Sæternes, Arkitekt / Nord-Trøndelag Arkitektforening:
Hvilke muligheter har vi?

Paneldebatt med innledere og politikere

Fortidsminneforeningen, Namdal lokallag ønsker å invitere til et Åpent møte 13. september i Kulturminneuken. Tema er Samfunnshuset/Rådhuset i Namsos’ videre skjebne. I diskusjonen om et eventuelt nytt rådhus eller ikke i byen står man overfor en del valg:

  • Ombygging og/ eller tilbygg til eksisterende rådhus
  • Bevare huset og Bygge nytt et annet sted
  • Rive huset og bygge nytt på eksisterende tomt.

Namsos samfunnshus

Samfunnshuset/Rådhuset i Namsos, er et sentralt bygg i Namsos og et flott eksempel på etterkrigsarkitektur i gjenreisningsbyen Namsos. Det tidstypiske bygget er et av hovedverkene til Arkitekt Herman Krag, Trondheim og Namsosarkitekt Arne Aursand.

Hva slags verdier har huset slik det står i dag?

Hva slags funksjoner inneholder huset i dag, og hva kan man se for seg at det kan inneholde i fremtiden?

http://kulturvern.no/kulturminnedagene/arrangementer/?id=10544565

Tips en venn Skriv ut