Rustiltak

Rus- eller psykiske problemer - hvor kan du få hjelp?

Rus- og psykisk helsetjeneste, tlf. 902 60 302, Abel Meyers gate 10, Namsos

 • Støttesamtaler, endringssamtaler, råd og veiledning
 • Sosial trening
 • Hjelp til å administrere medikament
 • Boveiledning
 • Mer informasjon her, eller kontakt Servicetorget, tlf. 74 21 71 00.

NAV Namsos, tlf. 55 55 33 33, Søren R. Thornæs v 11, Namsos

 • Tiltak for rusavhengige
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Gjeldsrådgivning
 • Husbankordninger inkludert bostøtte
 • Støtte, råd og veiledning
 • Mer informasjon her, eller kontakt Servicetorget, tlf. 74 21 71 00.

Brukerkontoret, tlf. 74 21 71 00, Søren R. Thornæs v 11, Namsos

 • Støttekontakt
 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Mer informasjon her, eller kontakt Servicetorget, tlf. 74 21 71 00.
2015-01-23
Tips en venn Skriv ut