Fra 01.09-2008 var det et krav om at alle voksne innvandrere skulle gjennomføre 250 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap. Fra 1.januar 2012 gjelder 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap for innvandrere med rett/plikt eller rett som har fått sin første oppholdstillatelse etter 1.januar 2012. Dette er et vilkår for å få bosettingstillatelse, og eventuelt senere norsk statsborgerskap.

Namsos opplæringssenter arrangerer opplæring i deler av 50 timers samfunnskunnskap den 20. 21. og 22. juni 2012.
Deltakere fra Namsos kommune og samkommunene Overhalla, Namdalseid og Fosnes vil bli prioritert.

Påmelding innen 1. juni 2012
Søknadsskjema fås ved:
- Namsos opplæringssenter, Geilin 1, 7800 Namsos, tlf. 74 21 75 90/416 67 206
- Vår hjemmeside http://namsosopp.no/
- Servicetorget, Namsos samfunnshus, Tlf 74 21 71 00