A A A contrast contrast

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap for innvandrere

 

Kurset avsluttes med prøve i samfunnskunnskap. 

Har du tatt kurset og prøven tidligere må du betale, kurs inkludert prøve koster kr 3 000,- 

 

Introduksjons-loven § 20 sier at alle voksne innvandrere skal gjennomføre 550 timer norskopplæring, og 50 timer samfunnskunnskap. For de som har fått sin første bosettingstillatelse før 1.januar 2012 gjelder 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap for de som har rett/plikt eller bare rett. Økningen i timetall gjelder ikke for de som bare har plikt.

Gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap ble fra 01.09.2008 et vilkår for å kunne få innvilget bosettingstillatelse og senere norsk statsborgerskap. Kommunen plikter å tilby denne opplæringen.

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
02.12.2019
Norskprøven

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099