A A A contrast contrast

SFO

Søknadsfrist for opptak i SFO for nytt skoleår er 15. mars.

Søknad om endring av plass kan gjøres hele året.

Barnehage/SFO-portalen

På portalen, som er både for barnehage og SFO, vil du også ha tilgang til «Min side» der dine barn er registrert. Her kan du endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, etc.

Dersom du ikke er registrert tidligere vil du få brukernavn og passord tilsendt etter at søknad om SFO-plass er registrert. Har du allerede brukernavn og passord benytter du dette ved innlogging.

Etter 29. januar 2014 skal all aktivitet rundt plass i SFO, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk.

Her kommer du direkte til Barnehage/SFO-portalen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til den enkelte skole.

Oppsigelse av plass
Det er 2 måneders oppsigelsestid m.h.t. betaling, regnet fra den dato skolen mottar skriftlig melding på fastsatt skjema. Ved oppsigelse av plass etter 1. mars, må det betales for resterende del av skoleåret.

 
Friplass/redusert avgift
Det er ingen slik ordning i SFO. Evt. spørsmål må rettes til NAV. bok og blyanter[1].jpg
 
 
Barnehender2

Det skal nytte å si ifra!

Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imid...
2017-11-16
Otterøy oppvekstsenter

Offisiell åpning av Otterøy oppvekstsenter

Torsdag 9. november er det offisiell åpning av Otterøy oppvekstsenter.   Vi feirer samtidig at skolen er 50 år! Arrangementet er åpent for alle!
2017-11-03
vær en venn

Vennskapsuka 2017

Mandag 25. september åpnes vennskapsuka med vennskapstog. 17:15 oppmøte ved parkeringsplassen mellom Namsos storsenter og Scandic Rock City Hotell. Tog til Borggården (Ved kulturhuset)    
2017-09-21
Sommerles 2017

Vi feirer at over 230 barn og unge i Namsos har vært med på leseaksjonen Sommerl

Velkommen til AVSLUTNINGSFEST for Sommerles på Namsos folkebibliotek, tirsdag 5. september klokka 18.00!

2017-09-04
Innskriving av elever

Skolestart høsten 2017

Velkommen til nytt skoleår! Grunnskolene i Namsos starter skoleåret 2017/2018 slik: Lærere og assistenter starter 10.-11.august og 14.-15.august med planleggingsdager Lærere møter ved sin skole kl 08.00 - hvis ingen annen informasjon er gi...
2017-07-13
Jente i treet

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig leseprosjekt

Leseopplæring i Namsos kommune

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig prosjekt for å bedre elevenes lese- og skriveferdigheter. Dette for å bedre elevenes læringsutbytte og i det lange løp minske frafallet ved den videregående opplæringen. Prosjektets målgruppe ...
2016-10-25

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2018
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
15.04.2018
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099