A A A contrast contrast

SFO

Søknadsfrist for opptak i SFO for nytt skoleår er 15. mars.

Søknad om endring av plass kan gjøres hele året.

Barnehage/SFO-portalen

På portalen, som er både for barnehage og SFO, vil du også ha tilgang til «Min side» der dine barn er registrert. Her kan du endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, etc.

Dersom du ikke er registrert tidligere vil du få brukernavn og passord tilsendt etter at søknad om SFO-plass er registrert. Har du allerede brukernavn og passord benytter du dette ved innlogging.

Etter 29. januar 2014 skal all aktivitet rundt plass i SFO, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk.

Her kommer du direkte til Barnehage/SFO-portalen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til den enkelte skole.

Oppsigelse av plass
Det er 2 måneders oppsigelsestid m.h.t. betaling, regnet fra den dato skolen mottar skriftlig melding på fastsatt skjema. Ved oppsigelse av plass etter 1. mars, må det betales for resterende del av skoleåret.

 
Friplass/redusert avgift
Det er ingen slik ordning i SFO. Evt. spørsmål må rettes til NAV.
 
 
Illustrasjon skole

Skoleruta 2018-2019

Første skoledag skoleåret 2018-2019 er torsdag 16. august. Er du usikker på når og hvor du/barnet skal møte opp? Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av sommeren.
2018-05-28
Glade barn

NY UTVIDET SØKNADSFRIST FERIECAMP 2018!

Søknadsfristen til årets FerieCamp er forlenget. Ny frist er 11. mai. Se tidligere informasjon om FerieCamp
2018-05-04
Barn, illustrasjonsbilde

FerieCamp i Namsos kommune!

Velkommen som deltaker på vårt nye tilbud – FerieCamp 2018! Kommunestyret har vedtatt at det skal iverksettes feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie! Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på et nytt...
2018-04-09
Barn som sykler

Sykle til skolen

Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.
2018-04-09
Barnehender med fargerik maling

Aktivitetsskole (FerieSFO) fra og med skoleåret 2018/2019

Kommunestyret vedtok i sitt budsjettmøte (desember 2017) at det skal iverksettes et avgrenset ferietilbud fra og med skoleåret 2018/2019. Tilbudet kalles «aktivitetsskole». Dette innebærer at det vil bli gitt et ferietilbud lagt til Høknes barnesk...
2018-02-01
Barnehender2

Det skal nytte å si ifra!

Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imid...
2017-11-16

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
21.06.2018
Siste skoledag - grunnskolene
16.08.2018
Første skoledag høsten 2018
08.10.2018
Høstferie grunnskolene

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099