Si din mening om kulturminneplanen!

Dette er den første kulturminneplanen for Namsos kommune. Planen tar i utgangspunktet for seg nyere tids kulturminner fra tiden etter 1537. Dette er kulturminner kommunen har et forvaltningsansvar for. 

Planen er ingen historiebok over kommunens historie, men der det har vært naturlig er utdrag av historien tatt med for å sette kulturminnene inn i en sammenheng. 

Som den første kulturminneplan for Namsos kommune har ikke ambisjonen vært å få tatt med og registrert alle potensielle kulturminner innenfor kommunens grenser. Til det har tid og ressurser vært for knapp. Imidlertid er dette en plan som starter arbeidet med registrering av kulturminnene.

Denne planen handler først og fremst om nyere tids kulturminner. Dette er kulturminner som er kommunens ansvar å legge rammer for. Planen omfatter i all hovedsak ikke de fredede kulturminnene som blir forvaltet av Riksantikvaren og fylkeskommunen. Der fredede kulturminner er tatt med, er de enten i kommunens eie eller med tanke på formidling av dem.

Kulturminneplanen kan du lese her: Tematisk kommuneplan for kulturminner og kulturmiljø 2019 – 2022

Nå kan du si din mening om Kulturminneplanen, og dette kan du gjøre på flere måter:

  • Bruk kontaktskjemaet nederst på denne siden
  • Send inn din mening til postmottak@namsos.kommune.no
  • Ønsker du å sende inn din mening pr. post, så er adressen Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Ang.kulturminner i kommunen.. flott at det omsider kommer en plan for dette.. regner med denne blir utvidet etterhvert.For min egen del er jeg litt opptatt av området rundt Sævikelva eiller Sevvielva som vi som bor her sei.. For noen år siden (2013) ble området rundt den gamle kraftstasjonen ryddet og det ble satt opp endel benker ol i området.. flott.. i ettertid er skogen blitt hugd og informasjonstavla fjernet.. Det trengs nå en ny runde i området.. flott med tiltak men disse må følges opp årlig for at det skal bli noe annet en fine bilder i avisa og i et arkiv..skal bestyrerbolig og kraftstasjonsruinene berges er det vel på tide at noe skjer.. mvh Eirik Aune

    2019-03-17 00:19:48
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kulturminner Namsos kommune
Tips en venn Skriv ut