Planen er ingen historiebok over kommunens historie, men der det har vært naturlig er utdrag av historien tatt med for å sette kulturminnene inn i en sammenheng. 

Som den første kulturminneplan for Namsos kommune har ikke ambisjonen vært å få tatt med og registrert alle potensielle kulturminner innenfor kommunens grenser. Til det har tid og ressurser vært for knapp. Imidlertid er dette en plan som starter arbeidet med registrering av kulturminnene.

Denne planen handler først og fremst om nyere tids kulturminner. Dette er kulturminner som er kommunens ansvar å legge rammer for. Planen omfatter i all hovedsak ikke de fredede kulturminnene som blir forvaltet av Riksantikvaren og fylkeskommunen. Der fredede kulturminner er tatt med, er de enten i kommunens eie eller med tanke på formidling av dem.

Kulturminneplanen kan du lese her: Tematisk kommuneplan for kulturminner og kulturmiljø 2019 – 2022

Nå kan du si din mening om Kulturminneplanen, og dette kan du gjøre på flere måter:

  • Bruk kontaktskjemaet nederst på denne siden
  • Send inn din mening til postmottak@namsos.kommune.no
  • Ønsker du å sende inn din mening pr. post, så er adressen Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos