Si din mening om plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni

Ser vi bort fra Namsos by så har store deler av Nye Namsos et av Trøndelags dårligste bredbåndstilbud.  Vi har kommet på etterskudd i utbyggingen, og det er viktig at det blir iverksatt tiltak for å henge med i utviklingen. For å kunne framstå som et attraktivt område, så kreves en stadig bedre digital infrastruktur.  Viktigst er dette i nærings- og bostedsammenheng, men også for hytte og fritidsboliger er god bredbåndstilgang viktig.

Høringsutkastet kan du lese her

Høringsfrist: 29. november 2018

Prosjektmål bredbånd

Prosjektet har følgende målsettinger:

 1. samtlige innbyggere og bedrifter i Nye Namsos skal få et tilbud om NGA. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 30 Mbit/s
 2. alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s

Målsettingene skal være oppnådd innen 2025. Et bedret bredbåndstilbud for fastboende vil også få konsekvenser for flere av fritidsboligene, i form av bedret tilbud. Dette vil i så all berøre fritidsboliger som ligger innenfor, eller i nærheten av områder for utbygging.

Prosjektmål mobiltelefoni

Prosjektet har følgende målsettinger:

 1. samtlige innbyggere i Nye Namsos skal få god og stabil dekning for mobiltelefoni. Dette gjelder i, og i umiddelbar nærhet til bolig.
 2. samtlige av kommunens fritidsboliger skal få tilbud om mobildekning
 3. god mobildekning i alle tur-, og fjellområder i Nye Namsos

Målsettingene skal være oppnådd innen 2025. Bedret dekning for mobiltelefoni handler først og fremst om sikkerhet for kommunens innbyggere. Med sikkerhet menes muligheten til å kontakte nødetater i tilfelle ulykke eller brann. Dette handler både om trygghet og livskvalitet for våre innbyggere. Når det gjelder fritidsboliger, så ønsker vi å prioritere sikkerheten før bredbåndsdekning. Derfor vil vi for fritidsboliger ha fokus på mobildekning.


Høringsuttalelser kan sendes inn ved å bruke kontaktskjemaet nederst på siden eller ved å sende e-post til postmottak@namsos.kommune.no

Kontaktperson:
Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
kjell-ivar.tranas@midtre-namdal.no
Mobil: 478 17 262


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Har tidligere gitt tilbakemelding på vegne av bedriftene på Brakstad på Jøa. Det mangler tilfredstillende nettilgang. og mobildekning er varierende i området Brakstad/Brakstad hamn. Utbygging ved Brakstad hamn er helt avhengig av god internettforbindelse og mobildekning.

  2018-11-29 10:31:24
  [Svar]
 • Håper at Daltrøa får bedre mobildekning da,vi bor ca.1 km fra Namsos sentrum.Kattmarka hytteområde er det virkelig dårlig dekning,men nå kommer det til å bli bedre med plan for utbygging .På tide at det blir tatt tak i dette,har vært i kontakt med Telenor,men ingen ting skjer.

  2018-11-19 15:53:49
  [Svar]
 • Hei håper dere tenker på Botnan også.her er det dårlig dekning.vi har privat nett som delvis er ute av drift.

  2018-11-19 15:28:28
  [Svar]
 • Leser i utkastet at området NA 3 Hals skal vurderes i 2019. Det står også at alle enheter har under 30 mbit. Kan vel heller si det slik at alle enheter har godt under 3 mbit, noen har ikke nett i det hele tatt. Halsveien 7b er uten nett og har veldig dårlig mobildekning.
  Det ble nylig byttet ut strømtilførsel på hals og da ble det lagt ned rør for å legge fiber i, så det blir minimalt med graving for og få dette til.
  Så dette må prioriteres snarest mulig, underlig at ikke dette er gjort tidligere.

  2018-11-19 14:27:26
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Illustrasjon, bredbånd og mobiltelefoni
Tips en venn Skriv ut