Skatt og likning

Skatteoppkrever
Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i kommunene:
Flatanger, Fosnes, Høylandet, Lierne, Namsos, Namdalseid, Overhalla og Røyrvik.

Hjemmeside

Ligningskontor/skattekontor
Skattekort, ligning, selvangivelse, merverdiavgift, arveavgift
Skattepliktige i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes skal forholde seg til:

Skatt Midt-Norge
Postadresse: Postboks 2060,6402 Molde
Besøksadresse for Namsos, Overhalla og Fosnes:
Sparebankbygget 3 etg., Søren R. Thornæs veg 7 Namsos
Namdalseid: Statens Hus, Steinkjer
Flatanger: Kommunehuset, Flatanger

Telefon: 800 80 000
Telefaks:71 19 51 01
2016-05-03

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Tips en venn Skriv ut