Nyheter | Alle tjenester»Skole og utdanning

Skole og utdanning

Oppvekstsjef: Svein Arild Rye
Assisterende oppvekstsjef/Barns representant: Knut H. Storeide

Besøksadresse:
Abel Margrethe Meyers gate 12, Namsos,
Postadresse:
Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
postmottak@namsos.kommune.no

Oppvekstområdet i Namsos består av til sammen 9 kommunale barnehager, 8 grunnskoler, samt voksenopplæring / flyktningtjeneste. I tillegg til de kommunale barnehagene er det i Namsos 13 private barnehager, hvorav en studentbarnehage med eget opptak. Det er skolefritidsordninger ved alle skoler som har barnetrinn. Virksomhetene skal drives i tråd med barnehage- og opplæringsloven. I vårt arbeid med å tilrettelegge for et godt barnehage- og skoletilbud i Namsos, vektlegges følgende verdigrunnlag:

  • Vekst – personlig utvikling med basis i den enkeltes forutsetning
  • Læring – utvikle kunnskaper og ferdigheter tilpasset det enkelte barn/elev
  • Trygghet – skape trygge mennesker med god selvtillit
  • Samarbeid – løse oppgaver gjennom samarbeid og gjensidig respekt

For mer informasjon - se Oppvekstportalen
_______________________________

Skoleruta

2016-09-26

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Tips en venn Skriv ut