A A A contrast contrast

Skole

Oppvekstområdet i Namsos består av til sammen 8 kommunale barnehager, 8 grunnskolervoksenopplæring, flyktningtjeneste og kulturskolen.

I tillegg til de kommunale barnehagene er det i Namsos 13 private barnehager, hvorav en studentbarnehage. Det er skolefritidsordninger ved alle skoler som har barnetrinn. Virksomhetene skal drives i tråd med barnehage- og opplæringsloven. I vårt arbeid med å tilrettelegge for et godt barnehage- og skoletilbud i Namsos, vektlegges følgende verdigrunnlag:

 • Vekst – personlig utvikling med basis i den enkeltes forutsetning
 • Læring – utvikle kunnskaper og ferdigheter tilpasset det enkelte barn/elev
 • Trygghet – skape trygge mennesker med god selvtillit
 • Samarbeid – løse oppgaver gjennom samarbeid og gjensidig respekt
Barn leker med høstblad

FerieCamp i høstferien - uke 41

I høstferien, 8. oktober-12.oktober, gjentar vi suksessen med FerieCamp. Hvem kan delta?  Elever fra 1. – 4. trinn skoleåret 2018/2019
2018-09-10
Barn som løper i gresset

FerieCamp 2018 - ukeplaner

Nå er ukeplanene for FerieCamp 2018 ferdige ! Vi gleder oss til tre flotte og innholdsrike uker.  Åpningstiden er fra kl. 07.00 til kl. 16.30 Det legges opp til leik, aktivitetsdager, kulturverksted, turer i det fri og mye annet! Husk klær ...
2018-07-24
Skoleskyss illustrasjon

Går du i 10. trinn på ungdomsskolen bør du lese dette!

Elever i 10. klasse avslutter i disse dager grunnskolen og mange starter videre utdanningsløp i videregående skole. Tidligere år har de videregående skolene foretatt avstandsmålinger og skrevet ut busskort i henhold til rettighetene til fri skyss...
2018-06-14
forfatter og elever

Forfatterbesøk og "kick-off" Sommerles 2018

I år satser Namsos kommune i samarbeid med folkebiblioteket på å få med alle barneskoleelevene og skolestarterne på lesekampanjen Sommerles. Dette gjør vi fordi vi ser hvor stor nytte lesing, gjennom de to månedene elevene har ferie, positivt påvirke...
2018-06-07
Illustrasjon skole

Skoleruta 2018-2019

Første skoledag skoleåret 2018-2019 er torsdag 16. august. Er du usikker på når og hvor du/barnet skal møte opp? Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av sommeren.
2018-05-28
Illustrasjon 17. mai

17. mai 2018 - informasjon

På denne siden finner du kontaktinformasjon til de ulike komiteene, informasjon om togoppstilling og kart over togrute. Program for dagen publiserers på siden så snart det er klart.
2018-04-09

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
08.10.2018
Høstferie grunnskolene
30.11.2018
Fridag grunnskolene
30.11.2018
Planleggingsdag i alle barnehager
21.12.2018
Siste skoledag før jul

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099