A A A contrast contrast

Skole

Oppvekstområdet i Namsos består av til sammen 8 kommunale barnehager, 8 grunnskolervoksenopplæring, flyktningtjeneste og kulturskolen.

I tillegg til de kommunale barnehagene er det i Namsos 13 private barnehager, hvorav en studentbarnehage. Det er skolefritidsordninger ved alle skoler som har barnetrinn. Virksomhetene skal drives i tråd med barnehage- og opplæringsloven. I vårt arbeid med å tilrettelegge for et godt barnehage- og skoletilbud i Namsos, vektlegges følgende verdigrunnlag:

 • Vekst – personlig utvikling med basis i den enkeltes forutsetning
 • Læring – utvikle kunnskaper og ferdigheter tilpasset det enkelte barn/elev
 • Trygghet – skape trygge mennesker med god selvtillit
 • Samarbeid – løse oppgaver gjennom samarbeid og gjensidig respekt
Russetid, ungdommer sitter på gresset

Storforeldremøte for 8.-10. trinn

Tema: «Russetid – fra ungdomsskolen til videregående» Alle fortjener ei fin russetid! På veien er det mange sentrale aktører, men; Tidlig involvering av foresatte er viktig for å lykkes! 27. november kl. 19-21 i Namsos kulturhus.
2017-11-16
Barnehender2

Det skal nytte å si ifra!

Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imid...
2017-11-16
Otterøy oppvekstsenter

Offisiell åpning av Otterøy oppvekstsenter

Torsdag 9. november er det offisiell åpning av Otterøy oppvekstsenter.   Vi feirer samtidig at skolen er 50 år! Arrangementet er åpent for alle!
2017-11-03
Namsos barneskole

BlimE-dansen 2017

I dag danser hele Norge BlimE-dansen sammen! Det danses i Namsos - se bildene!
2017-09-22
Brann ved Namsos ungdomsskole

Oppdatering torsdag 21.09 kl. 16.37: Røykutvikling ved Namsos ungdomsskole

Det har vært et branntilløp ved Namsos ungdomsskole. Innsatsleder i brannvesenet bekrefter at brannen er slukket, og situasjonen under kontroll. Alle elever og ansatte er trygge og ingen er skadet. Elevene blir sendt hjem etter hvert grunnet røyku...
2017-09-21
vær en venn

Vennskapsuka 2017

Mandag 25. september åpnes vennskapsuka med vennskapstog. 17:15 oppmøte ved parkeringsplassen mellom Namsos storsenter og Scandic Rock City Hotell. Tog til Borggården (Ved kulturhuset)    
2017-09-21

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
21.12.2017
Siste skoledag før jul
01.03.2018
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099