A A A contrast contrast

Skole

Oppvekstområdet i Namsos består av til sammen 8 kommunale barnehager, 8 grunnskolervoksenopplæring, flyktningtjeneste og kulturskolen.

I tillegg til de kommunale barnehagene er det i Namsos 13 private barnehager, hvorav en studentbarnehage. Det er skolefritidsordninger ved alle skoler som har barnetrinn. Virksomhetene skal drives i tråd med barnehage- og opplæringsloven. I vårt arbeid med å tilrettelegge for et godt barnehage- og skoletilbud i Namsos, vektlegges følgende verdigrunnlag:

 • Vekst – personlig utvikling med basis i den enkeltes forutsetning
 • Læring – utvikle kunnskaper og ferdigheter tilpasset det enkelte barn/elev
 • Trygghet – skape trygge mennesker med god selvtillit
 • Samarbeid – løse oppgaver gjennom samarbeid og gjensidig respekt
Illustrasjon 17. mai

17. mai 2018 - informasjon

På denne siden finner du kontaktinformasjon til de ulike komiteene, informasjon om togoppstilling og kart over togrute. Program for dagen publiserers på siden så snart det er klart.
2018-04-09
Glade barn

NY UTVIDET SØKNADSFRIST FERIECAMP 2018!

Søknadsfristen til årets FerieCamp er forlenget. Ny frist er 11. mai. Se tidligere informasjon om FerieCamp
2018-05-04
Barn, illustrasjonsbilde

FerieCamp i Namsos kommune!

Velkommen som deltaker på vårt nye tilbud – FerieCamp 2018! Kommunestyret har vedtatt at det skal iverksettes feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie! Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på et nytt...
2018-04-09
Barn som sykler

Sykle til skolen

Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.
2018-04-09
Tildeling av leseprisen, Vestbyen skole 2018

Nasjonal lesepris til Vestbyen skole

Vestbyen skole i Namsos har fått Leseprisen 2018 for sitt arbeid med å øke lesegleden hos elevene på skolen. Prisen deles ut av Lesesenteret under Nasjonal konferanse om lesing 20. mars.
2018-03-22
Post IT lapp skoleskyss

Skoleskyss og t:kort skole - skoleåret 2018/2019

Etter sammenslåing av fylkeskommuner, er ansvaret for administrering av skoleskyssoppgaver overført til ATB AS. Etter opplæringsloven er ansvaret for skyss av grunnskoleelever delt mellom fylkeskommunen og kommunen, avhengig av hvilket grunnlag de...
2018-03-19

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
21.05.2018
2. pinsedag - fridag
21.06.2018
Siste skoledag - grunnskolene

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099