A A A contrast contrast

Skole

Skoleskyss og t:kort skole - skoleåret 2018/2019

Post IT lapp skoleskyss

Etter sammenslåing av fylkeskommuner, er ansvaret for administrering av skoleskyssoppgaver overført til ATB AS.

Etter opplæringsloven er ansvaret for skyss av grunnskoleelever delt mellom fylkeskommunen og kommunen, avhengig av hvilket grunnlag det innvilges skyss etter.

Velkommen om bord i bussen..

Elever som har

 • over 2 km. gangvei i 1. klasse

 • over 4 km. gangvei i 4.-10. klasse

 • sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO

 • særlig farlig eller vanskelig skolevei

 

Slik fungerer skolekortet t:kort skole

 • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført. Skolekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om reiserettighetene dine er lagret. Vær forsiktig med skolekortet ditt og lag ikke hull i det eller utsett det for annen røff behandling.

 • Skolekortet skal brukes alle årene du har fått innvilget skoleskyss.

 • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Totalt antall turer i skolekortet er individuelt og følger retten til den enkelte elev har for skoleskyss. For full skyssrett er det to turer per dag i de 190 dagene i skoleåret. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.

 • Skolekortet gjelder kun for den naturlige strekningen til og fra skolen.

 • Skolekortet for grunnskolen er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.

 • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Det blir da ansett som misbruk og navn og adresse blir notert. Ved misbruk vil AtB sende informasjon om hendelsen til de foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.

Slik bruker du skolekortet t:kort skole

 • Du må alltid ha med skolekortet på reiser.

 • Du må aktivisere skolekortet på kortleseren om bord i bussen. Reisekortet lyser grønt når alt er greit. Ved rødt lys, be sjåføren om hjelp.

 • Du må kjøpe billett for reisen dersom du glemmer skolekortet.

Velkommen om bord i bussen!

Som skoleelev er det mye nytt å sette seg inn i, blant annet hvordan komme seg til og fra skolen.

AtB og våre operatører ønsker at elevene skal få en god opplevelse, og vi vil legge til rette for at det skal bli en trygg og god skolevei. Vi oppfordrer dere foreldre til å ta en prat med barna om det å reise med buss til skolen og retningslinjene som gjelder rundt dette.

Trafikksikkerhet og gode bussvaner

Trafikksikkerhet er et viktig stikkord i forhold til skoleskyss. Dette gjelder både på holdeplass og om bord i bussen/drosjen. Trafikksikkerhet handler også om et samarbeid mellom AtB, dere foreldre, elevene selv og skolen i forhold til bevisstgjøring, opplæring og jevnlig påminnelse.

På holdeplass

 • Bruk refleks – også der det er gatebelysning.
 • Gi tydelig tegn til sjåføren.
 • Hold god avstand til buss/drosje når den er i bevegelse.
 • Vis god kø-kultur.

Om bord i bussen

 • Bruk alltid setebelte. Det er påbudt i de busser hvor det er montert.
 • Vis generelt hensyn til de andre som reiser.
 • Ikke gå rundt i bussen når den kjører.
 • Spør sjåføren om det er noe de lurer på.

Sykler, rattkjelker

Det er begrenset plass til sykler, rattkjelker og lignende om bord i bussen. Elevene kan derfor oppleve at det ikke er plass til slikt utstyr på bussen og at de ikke får medbrakt dette.

Dersom eleven tar med sykkel må det betales barnebillett (takstregler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune).

Det er elevens eget ansvar å få sykkel, rattkjelke og så videre av og på bussen. Det er viktig at dette blir festet til festereimer eller holdes fast underveis på reisen av hensyn til sikkerheten om bord.

Reisebevis - t:kort skole

Alle elever som har rett på skoleskyss, og skal benytte buss, får tildelt et elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen. Det er veldig viktig at elevene tar godt vare på sitt skolekort.

 • Skolekortet inneholder to reiser pr i dag innenfor den strekningen som er godkjent for eleven.
 • Det er ikke lov å benytte skolekortet på andre strekninger enn innenfor den strekningen man har godkjent søknad om skoleskyss for. Det kan derimot benyttes til andre tider. Innen kl. 17.00 for grunnskole-elever og innen kl. 18.00 for videregående-elever på samme strekning.
 • Når eleven kommer om bord i bussen, må eleven registrere kortet på kortleseren som står ved sjåføren. Det er viktig i forhold til statistikk og oversikt over antall reisende at dette blir gjort.
 • Dersom eleven mister eller har glemt sitt skolekort, må han/hun varsle skolen. Skolene har lånekort. Det kan tilkomme en erstatningskrav for gjenproduksjon av t:kort skole.
 • ATB krever erstatning for re-produksjon av t:kort skole som meldes mistet eller ødelagt. Erstatning for skoleåret 2018/19 er kr. 150. Elever på 1. – 4. trinn er fritatt for denne erstatningen. Elever/foresatte må selv stå for erstatningen av mistet eller ødelagt t:kort.
 • Dersom elevene skal ha med venner på bussen må disse betale billett på vanlig måte. 

Ruteinformasjon og andre spørsmål

Oppdaterte rutetider og trasè for de ulike skolerutene ligger på atb.no under Rutetabeller og en egen fane for Skoleruter. Rutetabellene er sortert etter kommuner.

Dersom det blir foretatt endringer på rutetabeller i løpet av året, blir denne informasjonen sendt til skolene, som igjen har ansvar for å informere til elever/foreldre før endringen trer i kraft.

Ved spørsmål om rutene eller annet, ta kontakt med AtB kundesenter.

Du kan også nå oss via kontaktskjema eller facebook og twitter.

Ansvaret for de ulike elementene i skoleskyss er fordelt mellom ulike parter. Har du spørsmål som går ut over AtBs, ber vi deg ta dette med skolen eller din kommune.

 

Informasjonsskriv til utskrift (PDF)

 

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099