SKOLESTART I NAMSOS KOMMUNE:

Velkommen til nytt skoleår!

Grunnskolene i Namsos starter skoleåret 2012/2013 slik:

Lærere og assistenter starter 15. -16. og 17. august med planleggingsdag.

Felles planleggingsdag for alle lærere i NTE Arena 15. august.

Lærere møter ved sin skole kl 08.00 - hvis ingen annen informasjon er gitt.

Elevene møter slik:

 

Bangsund skole: 1. klasse mandag 20.08 kl. 09.00 - 11.30
    For de som har behov blir det tilsyn til SFO starter kl 14.30
  2. -10. klasse mandag 20.08 kl. 09.00 - 14.30
Høknes barneskole: 1. klasse mandag 20.08 kl.10.30 - 14.00
    Det blir ikke satt opp buss til kl. 10.30
  2. -7. klasse mandag 20.08 kl. 08.30 - 14.00
Høknes ungdomsskole: Alle klasser mandag 20.08 kl. 08.30 - 14.00
Namsos barneskole: 1. klasse mandag 20.08 kl. 09.30 - 12.45
  2. -7. klasse mandag 20.08 kl. 08.30 - 14.00
Namsos ungdomsskole: Alle klasser mandag 20.08 kl. 08.30 - 14.10
Vestbyen skole: 1. -4. klasse mandag 20.08 kl. 08.30 - 12.45
  5. -7. klasse mandag 20.08 kl. 08.30 - 14.00
Sørenget oppvekstsenter: Alle klasser mandag 20.08 kl. 09.00 - 14.35
Otterøy skole: Alle klasser mandag 20.08 kl. 08.30 - 14.00

Skolefritidsordningene (SFO) er åpne fra mandag morgen 20. august.

Namsos opplæringssenter, avd. norskopplæring for innvandrere: Grunnskolene starter onsdag 15.08. Torsdag 16.08 er det planleggingsdag.

Namsos kommunale kulturskole har skolestart mandag 27.08.