A A A contrast contrast

Søke om plass i barnehage

Det er 8 kommunale og 13 private barnehager i Namsos.

Ny plass:
Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager.
Alle må registrere sin søknad om plass elektronisk via barnehageportalen.
På barnehageportalen vår finner du:

 • Søknadsskjema
 • Informasjon om de enkelte barnehagene
 • Endring/oppsigelse av plass

Trenger du hjelp til utfylling, kontakt rådgiver barnehage, tlf. 74 21 71 00,
eller e-post: postmottak@namsos.kommune.no

Søknadsfrist for opptak er 1. mars. Svar på søknaden sendes pr. mail, og kan forventes innen 15. april. Når du har registrert din søknad, får du tilsendt brukernavn og passord pr. post slik at du selv kan følge søknadsbehandlingen.

 

Priser

 

Friplass
Spørsmål vedrørende friplass/redusert betaling av barnehageplass rettes til NAV.

Illustrasjonsbilde av barn

Hovedopptak barnehage 2019/20

I dag sendes det ut tilbud til søkere som har søkt om å bytte barnehage. De som har søkt om bytte av barnehage og ikke får tilsendt tilbud nå, står videre på venteliste og får tilbud ved eventuell ledig plass. Alle andre søkere som får tilbud om barn...
2019-03-15
Barn bygger med klosser

Hovedopptak barnehage 2018/2019

I dag sendes det ut tilbud til søkere som har søkt om å bytte barnehage. De som har søkt om bytte av barnehage og ikke får tilsendt tilbud nå, står videre på venteliste og får tilbud ved eventuell ledig plass. Alle andre søkere som får tilbud om barn...
2018-03-13
Illustrasjonsbilde, to barn

Husk søknadsfrist til hovedopptak barnehage 2017/2018!

Vi minner om at søknadsfristen til hovedopptaket er i morgen, onsdag 1. mars. Søknader som registreres etter fristen vil ikke bli behandlet før etter at hovedopptaket er ferdig. Mer Informasjon og lenke til søknadsskjema
2017-02-28
Barn leker

Bli bøssebærer!

TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober.
2017-02-07
Barn bygger med klosser

Barnehageplass- informasjon til de som har barn født i sept./okt. 2015 - eventuell rett på plass fra nytt barnehageår

Regjeringen har sendt ut høring om rett på barnehageplass gjeldende for barn født t.o.m. 31.10. året før (rett til plass i dag gjelder for barn født innen 31.08. året før). Det vises i høringen til at hvis forslaget til lovendring blir vedtatt, vil r...
2016-02-16
Byggeprosessen i barnehage

Solvang barnehage åpner til barnehagestart høsten 2016

I august åpner vår nye barnehage; Solvang barnehage. Barnehagen erstatter de to kommunale barnehagene Ludvik barnehage og Barnas Hus som begge vil være nedlagt fra høsten 2016.
2016-01-04

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
30.05.2019
Fridag, Kristi Himmelfartsdag
31.05.2019
Fridag grunnskolene
10.06.2019
Fridag, Pinse
20.06.2019
Siste skoledag før ferien, grunnskolene

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099