Vi fortsetter suksessen fra i høst og inviterer alle interesserte fra

offentlig og frivillig innsats bosatt i Namsos kommune til nytt søkerkurs
 
Torsdag 16. februar kl 19.
Kursholder: Nicolaas Kippenbroeck
Sted: Kulturhuset i Namsos.
 
Namsos kommune abonnerer på Tilskuddsportalen.
Den gir oversikten du trenger hvis du vil at virksomheten din skal
få sin andel av tilskuddspotten.
Lær hvordan du kan bruke mindre tid på å lete etter informasjon og mer tid på å
planlegge søknader og legge kvalitet i søknadene. 
Søketeknologien OptiNews sørger for at du blir løpende oppdatert med
nye nyheter om kunngjøringer, tildelinger og endringer i ordninger.
 
Påmelding innen tirsdag 14. februar til terje.adde@namsos.kommune.no
 
Vel møtt til nytt kurs!
 
Kultursjefen