Barnehage

Solvang barnehage åpner til barnehagestart høsten 2016

Byggeprosessen i barnehage

I august åpner vår nye barnehage; Solvang barnehage. Barnehagen erstatter de to kommunale barnehagene Ludvik barnehage og Barnas Hus som begge vil være nedlagt fra høsten 2016.

IMG_4676
IMG_4670
IMG_4672
IMG_4674
IMG_4370
solvang barnehage desember 2015

Byggingen er godt i gang, og vi håper og tror at det blir en kjempefin barnehage både for barn, foreldre og for alle voksne som skal arbeide der.

Solvang barnehage bygges med plass til ca. 80 barn, fordelt på 5 avdelinger eller baser. 3 av disse vil, når barnehagen er full, være småbarnsavdelinger/baser (1-3 år). De 2 andre avdelingene vil være storbarnsavdelinger/baser (3-5 år). I tillegg til avdelingene/basene, med romslige garderober og fellesrom, vil barnehagen ha ulike verksted/temarom, fellesrom med kjøkken, egen gymsal og et flott uteområde tilpasset barnas ulike alder og motorikk.

 

 

Plantegning 1. etasje
Plantegning 2.etasje
Tegninger perspektiv
Forslag til uteområde

 

 

Mvh
Marthe Hatland, barnehagesjef

Tips en venn Skriv ut