Frist for dette er 15.april.  

For nye anlegg og/eller rehabilitering av eksisterende anlegg: 

  • Det må foreligge et styrevedtak på at laget/foreningen har planer om å bygge/rehabilitere et idrett- eller friluftsanlegg.
  • Melding med evt. styrevedtak sendes til undertegnede via epost: ove.saternes@namsos.kommune.no

Det vil bli innkalt til en info/temakveld etter den 15. april der de som skal sende inn søknad på et nytt anlegg eller rehabilitere et eksisterende anlegg har møteplikt.

Informasjonsskriv - Spillemidler 2019

Kontaktinformasjon:
Ove Sæternes
ove.saternes@namsos.kommune.no
Mobil: 907 03 065