Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet


Til idrettslag/foreninger og velforeninger i Namsos kommune

               
For de som har planer om bygging eller rehabilitering av anlegg er det viktig at prosessen starter så tidlig som mulig slik at alt er klart til søknadsfristen. Er dere usikre på hva dere kan søke spillemidler på, ta kontakt med Spillemiddelkonsulenten (undertegnede).
 
Det som er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått såkalt forhåndsgodkjenning av kommunen. Dette gjøres av Godkjenningsutvalget (GU) i kommunen. GU består av Spillemiddelkonsulenten og en person fra Teknisk etat i kommunen. Idrettsrådet trekkes også inn om nødvendig.
 
Søknadsprosedyre for tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg og anlegg for idrett og fysisk aktivitet:
  • Innen 1.april sendes skriftlig informasjon om spillemidler til lag og foreninger.
  • Orienteringsmøte om spillemidler avholdes på forespørsel. Lag og foreninger inviteres. Møtet annonseres.
  • I perioden etter møtet og fram mot søknadsfristen, prioriteres veiledning og oppfølging av aktuelle søkere.
  • Etter politisk behandling sendes søknadene til Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Frist 15.januar for innsending til fylket.
  • Fylket sender oversikt over søknader til departementet medio mars.
  • Tildeling til fylkene fra departementet skjer ca. 1.mai.
  • Primo mai fordeler fylket spillemidlene, og svar på søknader sendes til lagene i juni/juli.
  • Etter klagefristen fordeles rentemidler og inndratte midler.
 

Følgende vedlegg MÅ følge søknaden
1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
2. Kostnadsoverslag
- Hjelpedokument (eksempel på detaljert kostnadsberegning)
3. Finansieringsplan
4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utv. plan med budsjett
5. Grunnbokutskrift-feste-/leieavtale

Samtlige søknadsskjema ligger på www.idrettsanlegg.no

Direkte til søknadsskjema for ny søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Fornyet søknad
Ved fornyede søknader: bruk skjemaet som du finner nedenfor. Skriv så inn det referansenummeret du fikk i fjor. Har du det ikke så ta kontakt med kommunen. Dere trenger bare å legge ved kostnadsoverslaget i søknaden, resten står der fra før. Hvis det imidlertid er forandring i kostnader så må det lages et nytt overslag.

Direkte til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad (må åpnes i Internet Explorer)
 

Utbetalinger

  • Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap
  • Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Regnskapsskjema finner du her

Delutbetaling
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.

Delutbetalingsskjemaet finner du her


Sjekkliste
Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

 
Mer informasjon om spillemidlene:

 

Informasjon om spillemidler til kulturbygg finner du her
 
 
 
Mvh.
Ove Sæternes,
Spillemiddelkonsulent Namsos kommune.
Tlf.90703065
 
Tips en venn Skriv ut